TB_ParamsAddDate

Přidání parametru typu ineger do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddDate dll "DynOleEng"(integer, string): integer
TB_ParamsAddDate(iID , pDate)
TB_ParamsAddDate(ID, Date)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Date

Typ: string

Hodnota datumu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu string, ktery obsahuje datum do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddDate(iID , pDate)