TB_ParamsAddDisp

Přidání parametru typu IDispatch do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddDisp dll "DynOleEng"(integer, integer): integer
TB_ParamsAddDisp(iID , iObjId)
TB_ParamsAddDisp(ID, ObjId)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

ObjId

Typ: integer

ID IDispatch objektu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu IDispatch včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddDisp(iID , iObjId)