TB_ParamsAddInt

Přidání parametru typu integer do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddInt dll "DynOleEng"(integer, integer): integer
TB_ParamsAddInt(iID,iInt)
TB_ParamsAddInt(ID, Int)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Int

Typ: integer

Hodnota celočíselného parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu integer včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddInt(iID,iInt)