TB_ParamsAddIntRef

Přidání reference parametru typu integer do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddIntRef dll "DynOleEng"(integer, integer): integer
TB_ParamsAddIntRef(iID , iInt)
TB_ParamsAddIntRef(ID, Int)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů

Int

Typ: integer

Hodnota celočíselného parametru.

Návratová hodnota

Typ: Integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá referenci parametru typu integer včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddIntRef(iID , iInt)