TB_ParamsAddStrEx

Přidání parametru typu string do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddStrEx dll "DynOleEng"(integer, string, integer): integer
TB_ParamsAddStrEx(iID, pText, ReturnErrors)
TB_ParamsAddStrEx(ID, Text, ReturnErrors)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů

Text

Typ: string

Hodnota textového parametru.

ReturnErrors

Typ: integer

Nevyužívaný parametr.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu string včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddStrEx(iID, pText, ReturnErrors)