TB_ParamsAddStrRef

Přidání reference parametru typu string do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddStrRef dll "DynOleEng"(integer, string): integer
TB_ParamsAddStrRef(iID , pText)
TB_ParamsAddStrRef(ID, Text)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Text

Typ: string

Hodnota textového parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá referenci parametru typu string včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddStrRef(iID , pText)