TB_ParamsGetBool

Získání hodnoty výstupního parametru typu boolean
declare procedure TB_ParamsGetBool dll "dynOLEEng" (integer, integer, var boolean, var boolean)
TB_ParamsGetBool(iParamSetID, iParamId, bSuccess, bResult)
TB_ParamsGetBool(ParamSetID, ParamID, Success, Result)

Parametry

ParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů.

ParamID

Typ: integer

Pozice parametru v sadě.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Vrací true v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Result

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota typu boolean.

Popis

Získání hodnoty výstupního parametru typu boolean.

Ukázky volání

  • TB_ParamsGetBool(iParamSetID, iParamId, bSuccess, bResult)