TB_ParamsGetInt

Získání hodnoty výstupního parametru typu integer
declare function TB_ParamsGetInt dll "dynOLEEng" (integer, integer, var boolean): integer
TB_ParamsGetInt(iParamSetID,iParamId,bSuccess)
TB_ParamsGetInt(ParamSetID, ParamID, Success)

Parametry

ParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů.

ParamID

Typ: integer

Pozice parametru v sadě.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Vrací true v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota typu integer.

Popis

Získání hodnoty výstupního parametru typu integer.

Ukázky volání

  • TB_ParamsGetInt(iParamSetID,iParamId,bSuccess)