TB_ParamsGetStr

Získání hodnoty výstupního parametru typu string
declare function TB_ParamsGetStr dll "dynOLEEng" (integer, integer, var boolean): string
TB_ParamsGetStr(iParamSetID,iParamId,bSuccess)
TB_ParamsGetStr(ParamSetID, ParamID, Success)

Parametry

ParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů.

ParamID

Typ: integer

Pozice parametru v sadě.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Vrací true v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota typu string.

Popis

Získání hodnoty výstupního parametru typu string.

Ukázky volání

  • TB_ParamsGetStr(iParamSetID,iParamId,bSuccess)