TB_UnLoad

Finalizační procedura
declare procedure TB_UnLoad dll "DynOleEng" ()
TB_UnLoad()
TB_UnLoad()

Popis

Tuto proceduru je vhodné zavolat po ukončení práce s jinými funkcemi knihovny.

Ukázky volání

  • TB_UnLoad()