TextWithoutDiacritics

Převede zadaný text na text bez diakritiky
declare function TextWithoutDiacritics dll "ActualDocument" (string): string
sNewText := TextWithoutDiacritics("Pěkňoučký kůň")
TextWithoutDiacritics(OldText)

Parametry

OldText

Typ: string

Text pro převod.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací zadaný text bez diakritiky.

Popis

Převede zadaný text na text bez diakritiky. Bere v potaz diakritiku používanou v češtině.

Ukázky volání

  • sNewText := TextWithoutDiacritics("Pěkňoučký kůň")