TimeShift

Posune čas o I sekund, minut nebo hodin
declare procedure TimeShift dll "ActualDocument" (string, string, string)
TimeShift(cas1, cas2, 3)
TimeShift(In, Out, I)

Parametry

In

Typ: string

Vstupní čas.

Out

Typ: string

Výstupní čas posunutý o I .

I

Typ: string

Posunutí.

Popis

Posune čas o I sekund, minut nebo hodin. Časovou proměnnou In posune o I vpřed nebo vzad(+-) a výsledek uloží do Out . Proměnná Out je vstupně výstupní, tzn. že v ní je výsledný posunutý čas, ale zároveň také určuje, zda se bude posouvat o sekundy, minuty, nebo hodiny. Pokud je Out "hour", pak jde o hodiny, pokud "minute", pak o minuty, jinak je posun o sekundy.

Ukázky volání

  • TimeShift(cas1, cas2, 3)