UrlEncode

Zakóduje text pro použití v URL
declare function UrlEncode dll "ActualDocument" (string): string
CText := UrlEncode(Text)
UrlEncode(AStr)

Parametry

AStr

Typ: string

Text pro převedení.

Návratová hodnota

Typ: string

Převedený text

Popis

Zakóduje zadaný text tak, aby jej bylo možné použít v URL adrese.

Ukázky volání

  • CText := UrlEncode(Text)