UrlEncodeUtf8

Zakóduje text pro použití v URL
declare function UrlEncodeUtf8 dll "ActualDocument" (string): string
URL := UrlEncodeUtf8(Text)
UrlEncodeUtf8(AStr)

Parametry

AStr

Typ: string

Text pro převedení.

Návratová hodnota

Typ: string

Převedený text

Popis

Zakóduje zadaný text tak, aby jej bylo možné použít v URL adrese. Narozdíl od funkce UrlEncode zakóduje správně i text s diakritikou.

Ukázky volání

  • URL := UrlEncodeUtf8(Text)