Wait

Čeká stanovený počet milisekund
declare procedure Wait dll "ActualDocument" (integer)
Wait(2000)
Wait(Interval)

Parametry

Interval

Typ: integer

Počet milisekund jež bude čekat.

Popis

Funkce po dobu čekání pozastaví běh vlákna a přenechá výpočetní výkon procesoru ostatním aplikacím.

Ukázky volání

  • Čeká 2 sekundy
    Wait(2000)