WordAppOpen

Inicializuje objekt Word
declare procedure WordAppOpen dll "ActualDocument" ()
WordAppOpen()
WordAppOpen()

Popis

Procedura inicializije sdílený OLE objekt Word pro další práci. Pro spuštění v testovacím režimu je potřeba následijícího nastavení v INI: [Open MS Office OLE] Test=True

Ukázky volání

  • WordAppOpen()