MSWord

Komunikace s MS Word

Popis

Procedury a funkce umožnují čtení a zápis do produktu MS Word.

Funkce

WordAppClose Uvolní objekt Word
WordAppOpen Inicializuje objekt Word
WordBold Označenému textu nastaví tučné písmo
WordClose Zavře dokument v aplikaci Word
WordCloseFromTemplates Zavře doc soubor
WordColor Označenému textu nastaví barvu písma
WordDocClose Uzavře dokument Word
WordDocOpen Otevře dokument v aplikaci Word
WordExportDocument Uloží soubor do zvoleného formátu, např. PDF
WordGoToFirstLine Kurzor se v dokumentu přesune na začátek dokumentu
WordLockEx Uzamkne dokument heslem
WordMergeDocuments Sloučí 2 dokumenty do jednoho
WordMoveCursor Přesune kurzor v souboru o X znaků daným směrem
WordOpen Otevře dokument v aplikaci Word
WordOpenFromTemplates Otevře pro práci doc soubor uložený ve vzorových dokumentech
WordPrint Vytiskne dokument
WordReplaceAll Ve dokumentu aplikace Word nahradí zadaný text jiným
WordReplaceFirst V souboru nahradí zadaný text za jiný
WordReplaceInTextFrame V textovém poli nahradí zadaný text za jiný
WordReplaceTextFrameKeyToIdx V souboru nahradí ve všech textových polích zadaný text za index textového pole
WordSelect Najde hledané slovo
WordTableAddRow Přidá řádek tabulky
WordTableMergeCells Sloučí oblast buněk
WordTableRowBold Změní tučnost písma v tabulce
WordTableWriteText Vloží text do tabulky v dokumentu
WordUnLock Odemkne zamčený dokument
WordWrite Na pozici kurzoru zapíše text do Word souboru