WordCloseFromTemplates

Zavře doc soubor
declare function WordCloseFromTemplates dll "ActualDocument" (string, string, boolean, Boolean, string, pointer): boolean
WordCloseFromTemplates("smlouva", "", close, delete, s2, actualdocument)
WordCloseFromTemplates(pAttachmentName, pParams, bWordClose, bFileDelete, pNewAttachmentID, aAD)

Parametry

pAttachmentName

Typ: string

Název přílohy v procesu.

pParams

Typ: string

Zatím nevyužito. Zadejte "" .

bWordClose

Typ: boolean

Zda má dojít k zavření doc souboru. Obvykle bude true , ale v případě, kdy jste z nějakého důvodu záměrně zavřeli doc soubor pomocí funkce WordClose , tak zde zvolte false .

bFileDelete

Typ: Boolean

Zda má dojít ke smazání dočasného souboru na disku. Doporučeno je true .

pNewAttachmentID

Typ: string

Toto je vstupně-výstupní parametr. Jako vstup je nutné zadat _newdocument_ a to v případě, kdy se má soubor připojit jako nová příloha do procesu. Pokud se dokument má přiložit jako nová verze již existující přílohy, pak zadejte ID existující přílohy.

aAD

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl soubor úspěšně zavřen.

Popis

Zavře Doc soubor otevřený pomocí WordOpenFromTemplates a připojí ho do procesu.

Ukázky volání

  • WordCloseFromTemplates("smlouva", "", close, delete, s2, actualdocument)