WordExportDocument

Uloží soubor do zvoleného formátu, např. PDF
declare procedure WordExportDocument dll "ActualDocument" (string, string, string)
WordExportDocument("c:\temp\document.pdf", "PDF", "")
WordExportDocument(NewFilePath, Format, Params)

Parametry

NewFilePath

Typ: string

Cesta, do které bude dokument uložen.

Format

Typ: string

Formát, ve kterém bude dokument uložen. Možné hodnoty:

PDF Exportuje dokument do PDF formátu.
XPS Exportuje dokument do XML Paper Specification (XPS).

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr, vložte "" .

Popis

Dokument musí být otevřen procedurou WordOpen a nakonec zavřen pomocí WordClose .

Ukázky volání

  • WordExportDocument("c:\temp\document.pdf", "PDF", "")