WordLockEx

Uzamkne dokument heslem
declare procedure WordLockEx dll "ActualDocument" (string, string, string)
WordLockEx("wdAllowOnlyFormFields", "HeslO", "")
WordLockEx(ProtectType, Password, Params)

Parametry

ProtectType

Typ: string

Typ zámku, může obsahovat konstanty:

  • wdAllowOnlyComments
  • wdAllowOnlyFormFields
  • wdAllowOnlyReading
  • wdAllowOnlyRevisions
  • wdNoProtection

Password

Typ: string

Heslo pro zamknutí dokumentu.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr pro budoucí rozšíření procedury.

Popis

Dokument musí být otevřen procedurou WordOpen .

Ukázky volání

  • WordLockEx("wdAllowOnlyFormFields", "HeslO", "")