WordMoveCursor

Přesune kurzor v souboru o X znaků daným směrem
declare procedure WordMoveCursor dll "ActualDocument" (string, string)
WordMoveCursor("r", 5)
WordMoveCursor(Direction, Step)

Parametry

Direction

Typ: string

Směr přesunutí kurzoru.

Přípustné směry jsou:
  • r - vpravo
  • l - vlevo
  • u - nahoru
  • d - dolů

Step

Typ: string

Velikost kroku.

Popis

Dokument musí být otevřen procedurou WordOpen .

Ukázky volání

  • WordMoveCursor("r", 5)