WordReplaceFirst

V souboru nahradí zadaný text za jiný
declare function WordReplaceFirst dll "ActualDocument" (string, string): boolean
WordReplaceFirst("klic_firma", "Leviom data")
WordReplaceFirst(OldText, NewText)

Parametry

OldText

Typ: string

Řetězec, který bude nahrazen.

NewText

Typ: string

Řetězec, kterým bude nahrazeno.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byl text v souboru úspěšně nahrazen.

Popis

Funkce nahradí v souboru zadaný text za jiný. Je možné použít na text libovolné délky.

Ukázky volání

  • WordReplaceFirst("klic_firma", "Leviom data")