WordTableMergeCells

Sloučí oblast buněk
declare function WordTableMergeCells dll "ActualDocument" (integer, integer, integer, integer, integer): boolean
Merged := WordTableMergeCells(TableIdx, RowStartIdx, RowEndIdx, CellStartIdx, CellEndIdx)
WordTableMergeCells(TableIdx, RowStartIdx, RowEndIdx, CellStartIdx, CellEndIdx)

Parametry

TableIdx

Typ: integer

Index tabulky.

RowStartIdx

Typ: integer

Číslo prvního řádku slučované oblasti.

RowEndIdx

Typ: integer

Číslo posledního řádku slučované oblasti.

CellStartIdx

Typ: integer

Číslo prvního sloupce slučované oblasti.

CellEndIdx

Typ: integer

Číslo posledního sloupce slučované oblasti.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo buňky tabulky sloučit, jinak vrací false .

Popis

V tabulce aplikace Word sloučí oblast buněk do jedné buňky. Před voláním této funkce musí být dokument otevřen pomocí WordOpen .

Ukázky volání

  • Merged := WordTableMergeCells(TableIdx, RowStartIdx, RowEndIdx, CellStartIdx, CellEndIdx)