WordTableRowBold

Změní tučnost písma v tabulce
declare function WordTableRowBold dll "ActualDocument" (integer, integer, boolean): boolean
IsBold := WordTableRowBold(1, 5, true)
WordTableRowBold(TableIdx, RowIdx, Bold)

Parametry

TableIdx

Typ: integer

Index tabulky.

RowIdx

Typ: integer

Řádek tabulky, ve kterém bude změněna tučnost písma.

Bold

Typ: boolean

Zadejte true , pokud má být řádek tučný, jinak zadejte false .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo buňky nastavit tučnost písma, jinak vrací false .

Popis

V tabulce aplikace Word nastaví tučnost písma řádku tabulky. Před voláním této funkce musí být dokument otevřen pomocí WordOpen .

Ukázky volání

  • IsBold := WordTableRowBold(1, 5, true)