WordTableWriteText

Vloží text do tabulky v dokumentu
declare function WordTableWriteText dll "ActualDocument" (integer, integer, integer, string): boolean
WordTableInsert(1, 1, 1, "levá horní buňka v první tabulce")
WordTableWriteText(TableId, Row, Cell, Text)

Parametry

TableId

Typ: integer

Index tabulky v dokumentu. První tabulka má index 1.

Row

Typ: integer

Index řádku, určující pozici vkládaných dat. První řádek má index 1.

Cell

Typ: integer

Index sloupce, určující pozici vkládaných dat. První sloupec má index 1.

Text

Typ: string

Vkládaný text (data, která se zapíší).

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text úspěšně vložen do tabulky.

Popis

Procedura vloží text do tabulky v dokumentu. Před použitím této procedury je nutné mít otevřený dokument procedurou WordOpen .

Ukázky volání

  • WordTableInsert(1, 1, 1, "levá horní buňka v první tabulce")