WorkTimeDifference

Spočítá časový rozdíl mezi dvěma daty v pracovních dnech
declare function WorkTimeDifference dll "ActualDocument" (currency, currency): currency
Rozdil := WorkTimeDifference(Datum1, Datum2)
WorkTimeDifference(Time1, Time2)

Parametry

Time1

Typ: currency

Počáteční datum.

Time2

Typ: currency

Koncové datum.

Návratová hodnota

Typ: currency

Vrací časový rozdíl mezi zadanými daty.

Popis

Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy v pracovních dnech.

Ukázky volání

  • Rozdil := WorkTimeDifference(Datum1, Datum2)