WriteValueToRegistry

Zapíše hodnotu do registrů
declare function WriteValueToRegistry dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string): boolean
WriteValueToRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE", "\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\excel.exe", "SaveURL", "I", "1")
WriteValueToRegistry(Root, Path, Key, Type, Value)

Parametry

Root

Typ: string

Název sekce (HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_PERFORMANCE_DATA, HKEY_CURRENT_CONFIG, HKEY_DYN_DATA).

Path

Typ: string

Cesta v registrech.

Key

Typ: string

Jméno klíče.

Type

Typ: string

Typ klíče (závislé na velikosti písmen)

Hodnota Popis
C Currency
I Integer
S String
F Float
B Boolean
D Date
T Time
d DateTime
b Binární klíč - pouze vytvoří, nenaplní hodnotu
Ostatní String

Value

Typ: string

Hodnota klíče.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Výstupem funkce je, zda se zápis do registrů zdařil.

Popis

Funkce zapíše hodnotu do registrů.

Ukázky volání

  • WriteValueToRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE", "\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\excel.exe", "SaveURL", "I", "1")