Year

Zjištění roku z datumu
declare procedure Year dll "ActualDocument" (string, string)
Year("14.4.2004", sRok)
Year(Date, Year)

Parametry

Date

Typ: string

Počáteční datum.

Year

Typ: string

Koncový datum.

Popis

Jako vstupní proměná je datum uložený v textové podobě ve formátu DD.MM.RRRR .

Ukázky volání

  • Year("14.4.2004", sRok)