dupStr

Vytvoří násobný řetězec z podřetězce
declare function dupStr dll "ActualDocument" (string, integer): string
Str3000 := dupStr(" ", 3000)
dupStr(str, count)

Parametry

str

Typ: string

Vstupní řetězec.

count

Typ: integer

Počet opakování řetězce.

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledný řetězec.

Popis

Řetězec ze vstupu vrátí zřetězený dle zadaného počtu. Je možné použít např. pro inicializaci proměnné skriptu na větší než výchozí (2000 zn.) délku.

Ukázky volání

  • Do proměnné Str3000 vloží 3000 mezer.
    Str3000 := dupStr(" ", 3000)