WorkflowManager-Template

Vzorové dokumenty aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci vzorovými dokumenty aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

ExportFromTemplatesExt Export vzorového dokumentu na disk
ExportFromTemplatesWithDialogExt Uloží vybraný vzorový dokument na disk
ShowTemplates Zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu