ShowTemplates

Zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu
declare function ShowTemplates dll "ActualDocument" (string, pointer): boolean
ShowTemplates(guid, actualdocument)
ShowTemplates(Guid, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla šablona úspěšně přidána jako nová příloha.

Popis

Funkce zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu. Je třeba zadat ID uživatele.

Ukázky volání

  • ShowTemplates(guid, actualdocument)