ExportFromTemplatesWithDialogExt

Uloží vybraný vzorový dokument na disk
declare function ExportFromTemplatesWithDialogExt dll "actualDocument" (string, string, string, string, string, pointer): boolean
ExportFromTemplatesWithDialogExt(Guid, TempDir, FileName, FileExt, FileTitle, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

Vstup

TempDir

Typ: string

Vstup

FileName

Typ: string

Výstup

FileExt

Typ: string

Výstup

FileTitle

Typ: string

Výstup

Typ: pointer

text

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Vybraný soubor uloží do zadaného adresáře.