FileOpenDialogScript

Ukázka dialogu pro otevření souboru

Popis

Skript zobrazí dialog pro otevření souboru a zobrazí cestu k vybranému souboru.
declare function DialogsCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare function DialogsExecute dll "ScriptEx" (integer, integer): boolean
declare procedure DialogsFree dll "ScriptEx" (var integer)
declare function DialogsGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
declare procedure DialogsSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)

script FileOpenDialogScript(): boolean
var
 FileName: string
 FileOpenDialog: integer
 FileTypes: string
begin
 FileOpenDialog := DialogsCreate("TFileOpenDialog")
 DialogsSetStringProp(FileOpenDialog, "DefaultFolder", "c:\Users\Public\Downloads")

 FileTypes := "["
 FileTypes += " {"
 FileTypes += "  ""displayName"": ""Všechny soubory"", "
 FileTypes += "  ""fileMask"": ""*.*"" "
 FileTypes += " },"
 FileTypes += " {"
 FileTypes += "  ""displayName"": ""Textové dokumenty (*.txt)"", "
 FileTypes += "  ""fileMask"": ""*.txt"" "
 FileTypes += " }"
 FileTypes += "]"
 DialogsSetStringProp(FileOpenDialog, "FileTypes", FileTypes)

 result := DialogsExecute(FileOpenDialog, 0)

 if result then
  FileName := DialogsGetStringProp(FileOpenDialog, "FileName")
  write(FileName)
 end

 DialogsFree(FileOpenDialog)
end