GenerateODCLinkToClipboard

Generuje MTBODC odkaz na vybraný proces do schránky

Popis

Vygeneruje MTBODC odkaz na vybraný proces a uloží jej do schránky systému Windows.
declare procedure AddTextToClipBoard dll "ActualDocument"(string)
declare function CreateMTBODCLink dll "ActualDocument" (string): string
declare procedure DocumentID dll "ActualDocument" (string, pointer)
declare function IsActualDocumentAvailable dll "ActualDocument" (pointer): boolean
declare procedure MessageDialog dll "ActualDocument" (string, string)
declare function ShowProcessListExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, pointer): boolean

script GenerateODCLinkToClipboard(): boolean
var
 Available: boolean
 AvailableKey: string
 Filter: string
 Selected: boolean
 SelectedKey: string
 Link: string
begin
 Available := IsActualDocumentAvailable(actualdocument)

 if Available then
  DocumentID(AvailableKey, actualdocument)

  Filter := "$DOC_KEY <> '" + AvailableKey + "'"
  Selected := ShowProcessListExt(Filter, "rootfolder", "$DOC_CONTENT_CHANGED", "DESC", "", SelectedKey, actualdocument)

  if Selected then
   Link := CreateMTBODCLink(SelectedKey)

   AddTextToClipBoard(Link)

   MessageDialog("Odkaz " + Link + " byl zkopírován do schránky.", "i")
  end
 end

 result := false
end