WorkflowManager-Case

Procesy aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s procesy aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

CloseDocCont Uzavře obsah procesu
CloseDocContEx Uzavře obsah procesu
CloseMtbDocument Zavře proces
CreateMTBODCLink Vrací odkaz na proces
CreateMTBProcessEx Založení nového procesu (workflow, e-mail)
CreateMTBPublicProcess Založí proces ve sdílených složkách
DeleteDocFromPubFolderExt Vymaže proces ze sdílené složky
DocumentExportCase Vyexportuje proces na disk
DocumentID Načte ID procesu
GetActiveUsersCount Zjistí počet aktivních účastníků procesu
GetCasePropertyDate Načte vlastnost procesu
GetCriterionFromProcess Načte hodnotu kritéria z procesu zadaného svým ID
GetInWkfActivity Vrátí hodnotu příznaku IsInWkfActivity
GetProcessStatus Slouží k získání stavu určitého procesu
LoadFromMtbDocument Umožní načíst údaje z procesu
ModifyNameAndClassExt Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
MoveDoc Přesune proces mezi složkami
OpenCaseViewer Otevře okno procesu, který je zadaný svým ID
OpenDocCont Otevře obsah libovolného procesu zadaného pomocí ID
OpenMtbDocument Otevře proces bez jeho obsahu
ProcessExist Zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID
PropertyFromDocCont Umožňuje pracovat s vlastnostmi libovolného procesu
RenameProcessByID Přejmenuje proces zadaný svým ID
RunWKFInProcess Spustí workflow v procesu
SetCasePriority Nastaví prioritu procesu
SetFollowUp Nastaví uživateli aktivaci
SetInWkfActivity Nastaví hodnotu příznaku IsInWkfActivity
SetPartActive Aktivuje/deaktivuje část procesu
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor

Příklady

GenerateODCLinkToClipboard Generuje MTBODC odkaz na vybraný proces do schránky
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor