SelectAttachmentsExt

Označení příloh z procesu příznakem

Popis

declare function SelectAttachmentsExt dll "ActualDocument.dll" (string, string, string, string, string, string, string, Pointer): boolean
declare function Parse dll "ActualDocument" (string, integer, string): string

script TEST_SelectAttachExt (): Boolean
var
 sPriDelimiter, sSecDelimiter, sOptions: string
 sParam, sAttach, sAttrib, sAttachFull, sAttSet: string
 i: integer
begin
 sAttSet := ""
 sPriDelimiter := "|"
 sSecDelimiter := "~"
 sOptions := "Smlouva" + sPriDelimiter + "Přihláška" + sPriDelimiter + "Upomínka"
 sParam := "name" + sPriDelimiter + "Označte přílohy vhodnými atributy"
 SelectAttachmentsExt("", "", sPriDelimiter, sSecDelimiter, sParam, sAttSet, sOptions, ActualDocument)
 i := 1
 sAttachFull := Parse(sAttSet, i, sPriDelimiter)
 while sAttachFull <> "" do
  sAttach := Parse(sAttachFull, 1, sSecDelimiter)
  sAttrib := Parse(sAttachFull, 2, sSecDelimiter)
  if sAttrib <> "" then // vypisovat pouze přílohy s atributy 
   write("Příloha : " + sAttach + " má atribut " + sAttrib)
  end
  sAttachFull := Parse(sAttSet, i, sPriDelimiter)
  i += 1
 end
end