WorkflowManager-Attachment

Přílohy procesu

Popis

Funkce a procedury pro práci s přílohami procesů aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

AddAttachAsBase64 Přidá přílohu z Base64
AddAttachFolder Vytvoří složku pro přílohy procesu
AddDocumentFromHDDext Přiloží přílohu z disku a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolder Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddDocumentFromHDDfolderExt Ze zadané složky přiloží přílohu do procesu a vrátí název přiloženého souboru
AddOrSetAttachDataAsBase64 Přidá nebo nastaví data přílohy z Base64
AddPictureFromHDDfolder Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
AttachmentActivate Aktivuje/deaktivuje přílohy procesu
DocumentCopy Vytvoří v procesu kopii přílohy
DocumentExistInMTB Zjistí existenci přílohy v procesu
DocumentExportExt Exportuje přílohu z procesu
DocumentExportFromAnotherProcess Vyexportuje na disk soubor z libovolného procesu
DocumentImportExt Import přílohy do procesu
DocumentImportToAnotherProcess Import dokumentu do libovolného procesu
DocumentRename Přejmenuje přílohu v procesu
DocumentsCount Vrátí počet příloh
DocumentSelect Zobrazí dialog pro výběr příloh
DocumentSelectByName Zobrazí vyfiltrovaný dialog se seznamem příloh
DocumentSelectFromAnotherProcess Importuje dokumenty z procesu zadaného svým ID do aktuálního procesu
GetAttachDataAsBase64 Vrací data přílohy jako Base64
GetAttachmentLink Zjištění odkazu na přílohu
GetAttachmentsFromProcess Vrací seznam příloh v procesu
GetAttachs Vrací přílohy procesu
GetEmailsInCaseCount Načtení počtu e-mailů v procesu
GetNameAndExtByOrder Zjistí název, příponu a ID přílohy dle indexu
SelectAttachments Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsExt Výběr z příloh procesu
SelectAttachmentsFromProcess Zobrazí seznam příloh pro výběr
SetAttachRight Nastavuje práva příloze procesu
ShowTemplates Zobrazí dialog šablon a vybranou šablonu přiloží do procesu jako novou přílohu

Příklady

SelectAttachmentsExt Označení příloh z procesu příznakem