VariableExists

Zjištění existence proměnné v procesu

Popis

declare function VariableExists dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean

script TEST_VariableExists (): Boolean
var
 sVarName: string
 bFound: boolean
begin
 sVarName := "popis"

 // bFound := VariableExists("ENTEAM_0000005", sVarName, ActualDocument)
 // bFound := VariableExists("ActualDocument", sVarName, ActualDocument)
 bFound := VariableExists("", sVarName, ActualDocument)

 if (bFound) then
  write("Proměnná " + sVarName + " nalezena.")
 else
  write("Proměnná " + sVarName + " nebyla nalzena.")
 end
end