WorkflowManager-Variable

Proměnné procesů aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s proměnnými procesů aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

AddAllVariables Přidá do procesu všechny proměnné z datového slovníku
AddVariableToProcess Přidá proměnnou do procesu zadaného svým ID
CleanRTListVariable Odebrání všech hodnot listové proměnné
GetMoreVariables Načte hodnoty proměnných z libovolného procesu
GetRTListVariable Zjištění runtime hodnoty listové workflow proměnné
GetRTListVariableCount Zjištění runtime počtu hodnot listové workflow proměnné
GetRTStrVariable Zjištění runtime hodnoty stringové workflow proměnné
GetVariableBool Načte hodnotu proměnné typu boolean
GetVariableCurr Načte hodnotu proměnné typu currency
GetVariableDate Načte hodnotu proměnné typu date
GetVariableInt Načte hodnotu proměnné typu integer
GetVariables Vrací proměnné procesu
GetVariableStr Načte hodnotu proměnné typu string
InitListVariable Předpřipraví zadaný počet hodnot v listové proměnné
RemoveFromListVariable Odebrání hodnoty z listové proměnné
SetListVariable Nastaví hodnotu listové workflow proměnné
SetRTBoolVariable Nastaví runtime hodnotu boolean proměné v aktuálním procesu
SetRTCurrVariable Nastaví runtime hodnotu currency proměné v aktuálním procesu
SetRTIntVariable Nastaví runtime hodnotu integer proměné v aktuálním procesu
SetRTListVariable Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
SetRTStrVariable Nastaví runtime hodnotu stringové proměné v aktuálním procesu
SetRTVariable Nastaví runtime hodnotu proměné v aktuálním procesu
SetVariableBool Nastaví proměnnou typu boolean v procesu
SetVariableCurr Nastaví proměnnou typu currency v procesu
SetVariableDate Nastaví proměnnou typu date v procesu
SetVariableInt Nastaví proměnnou typu integer v procesu
SetVariableStr Nastaví proměnnou typu string v procesu
VarFromDocCont Umožňuje pracovat s proměnnými v libovolném procesu
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu

Příklady

InitListVariable Příprava hodnot v listové proměnné
VariableExists Zjištění existence proměnné v procesu