ActivityStateByKey

Zjišťuje stav daného pracovního kroku
declare procedure ActivityStateByKey dll "ActualDocument" (string, string, string, string, boolean, var integer)
ActivityStateByKey(CaseId, "Fakturace", "user", "pass", false, State)
ActivityStateByKey(CaseId, StepName, UserName, Password, ForceExec, State)

Parametry

CaseId

Typ: string

ID procesu.

StepName

Typ: string

Název pracovního kroku.

UserName

Typ: string

Uživatelské jméno pro přihlášení do enTeam.

Password

Typ: string

Heslo pro přihlášení do enTeam.

ForceExec

Typ: boolean

Pokud je false , získá pouze stav kroku, v opačném případě krok provede.

State

Typ: integer

Stav pracovního kroku.

Stav Popis
0 Pracovní krok dosud nebyl inicializován
1 Pracovní krok čeká na zpracování
4 Pracovní krok již byl zpracován

Popis

Vrátí stav pracovního kroku a případně jej provede dle hodnoty ForceExec .

Ukázky volání

  • Zjistí stav kroku Fakturace
    ActivityStateByKey(CaseId, "Fakturace", "user", "pass", false, State)