WorkflowManager-Step

Pracovní krok workflow

Popis

Manipulace s pracovními kroky aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

ActivityStateByKey Zjišťuje stav daného pracovního kroku
ExecuteStep Provedení kroku
ExecuteStepEx Vykoná pracovní krok
ExecuteStepInActualProcessExt Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
ForwardStep Postoupí krok jinému uživateli
GetLastStepFromDocCont Najde poslední krok dle jména
GetNodeOwner Zjistí vlastníka kroku workflow
GetNodeStatus Zjišťuje stav pracovního kroku v procesu
GetStepList Vrací seznam ID procesů, které odpovídají vyhledávací podmínce
GetStepListFromWKF Vrátí seznam kroků workflow v procesu
GetStepPropertyDate Zjistí datumovou vlastnost kroku
GetStepPropertyStr Zjistí textovou vlastnost kroku
IsStepForwarding Zjistí zda existuje následující krok
NodeOwner Vyhledá uživatele, kterému je přidělen daný pracovní krok
ReleaseStep Uvolní krok z paměti
SetNextStepName Nastaví název následujícího kroku

Příklady

GetStepList Získání seznamu procesů