AddAttachFolder

Vytvoří složku pro přílohy procesu
declare function AddAttachFolder dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
AddAttachFolder("", "", "Faktury", actualdocument)
AddAttachFolder(ADocKey, AParentFolderKey, AFolderName, ActDoc)

Parametry

ADocKey

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

AParentFolderKey

Typ: string

ID rodičovské složky. Pokud zakládaná složka nemá rodičovskou složku, zadejte "" .

AFolderName

Typ: string

Název zakládané složky.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: string

Popis

Vytvoří v procesu novou složku pro přílohy.

Ukázky volání

  • V aktuálním procesu vytvoří pro přílohy složku Faktury.
    AddAttachFolder("", "", "Faktury", actualdocument)