AddEmailUserToProcess

Přidá e-mailového uživatele do procesu
declare function AddEmailUserToProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, string, boolean, pointer): boolean
AddEmailUserToProcess("actualdocument", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", "", false, actualdocument)
AddEmailUserToProccess(ProcessID, Name, Email, Param, Activate, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, do kterého se uživatel přidá. Pokud se zadá "actualdocument", jde o aktuální proces.

Name

Typ: string

Jméno e-mailového uživatele.

Email

Typ: string

Adresa e-mailového uživatele.

Param

Typ: string

Zatím nevyužitý.

Activate

Typ: boolean

Udává, zda má být přidaný účastník aktivní či nikoli.

Typ: pointer

Ukazatel na actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byl uživatel přidán.

Popis

Vloží e-mailového účastníka do procesu. Prvním parametrem lze určit proces, do kterého se e-mailový uživatel přidá.

Ukázky volání

  • Přidá neaktivního e-mailového uživatele do aktuálního procesu.
    AddEmailUserToProcess("actualdocument", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", "", false, actualdocument)
  • Přidá aktivního e-mailového uživatele do procesu zadaného v proměnné ProcessID.
    AddEmailUserToProcess("ESF_00000101", "bernard@seznam.cz", "bernard@seznam.cz", "", true, actualdocument)