WorkflowManager-User

Uživatelé aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s uživateli aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

AddEmailUserToProcess Přidá e-mailového uživatele do procesu
AddEmailUserToProcessAndSend Vloží e-mailového účastníka a odešle
AddUserToProcess Přidá uživatele do procesu
DeactivateAllUsers Deaktivuje všechny účastníky v procesu
DeactivateUser Deaktivuje uživatele v procesu
DeleteUser Smaže uživatele z procesu
DeleteUserExt Smaže uživatele z procesu
EmailUserSelect Zobrazení seznamu uživatelů
EmailUserStart Aktivování e-mailových účastníků
EmailUserStop Deaktivování e-mailových účastníků
GetActiveUsersCount Zjistí počet aktivních účastníků procesu
GetEmailParticipants Vrátí seznam všech e-mailových adres v procesu
GetMyWkfList Vrací seznam workflow přístupných aktuálnímu uživateli
GetNodeOwner Zjistí vlastníka kroku workflow
GetParticipantOptions Vrací datum možnosti uživatele u procesu
IsUserActiveInCase Vrací, zda je účastník procesu aktivní
SetComplete Označí požadavek jako dokončený
SetFlagForUser Zadanému uživateli nastaví příznak pro vybraný proces
SetReminder Nastaví požadavek/upozornění
SetStateExt Nastavuje možnosti uživatele u procesu