AddEmailUserToProcessAndSend

Vloží e-mailového účastníka a odešle
declare function AddEmailUserToProcessAndSend dll "ActualDocument" (string, string, string, string, boolean, pointer): boolean
AddEmailUserToProcess("actualdocument", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", "", false, actualdocument)
AddEmailUserToProcessAndSend(ProcesID, Name, Email, Param, Activate, AD)

Parametry

ProcesID

Typ: string

ID procesu, do kterého se uživatel přidá. Pokud se zadá actualdocument , jde o aktuální proces. !!!POZOR: Pokud se jedná o aktuální proces, jsou e-mailoví účastníci do procesu přidáni, ale proces není těmto účastníkům automaticky odeslán!!!

Name

Typ: string

Jméno e-mailového uživatele.

Email

Typ: string

Adresa e-mailového uživatele.

Param

Typ: string

V proměnné může být uvedena e-mailová adresa (a jméno), která je dočasně přiřazena aktuálnímu uživateli (Pouze pokud je zadáno ID procesu), např.:

"#ActUserMail:bernard@leviom.cz"

"#ActUserMail:bernard@leviom.cz,Josef Bernard"

Activate

Typ: boolean

Udává, zda má být přidaný účastník aktivní či nikoli.

Typ: pointer

Ukazatel na actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byl e-mailový účastník úspěšně přidán a proces odeslán.

Popis

Vloží e-mailového účastníka do procesu a odešle proces všem emailovým účastníkům procesu.

Ukázky volání

  • Přidá neaktivního e-mailového uživatele do aktuálního procesu a odešle.
    AddEmailUserToProcess("actualdocument", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", "", false, actualdocument)
  • Přidá aktivního e-mailového uživatele do procesu zadaného v proměnné ProcessID a odešle.
    AddEmailUserToProcess("ESF_00000101", "bernard@seznam.cz", "bernard@seznam.cz", "", true, actualdocument)