AddHtmlTextLikeUserTeamBridge

Přidá HTML text do libovolného procesu
declare function AddHtmlTextLikeUserTeamBridge dll "ActualDocument"(string, string, string): boolean
AddHtmlTextLikeUserTeamBridge("enTeam_000054a", "<font color=red>Došlo k překročení termínu</font>", "Došlo k překročení termínu")
AddHtmlTextLikeUserTeamBridge(WkfKey, TextHtml, Text)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu, do kterého se má text zapsat.

TextHtml

Typ: string

Text v HTML podobě.

Text

Typ: string

Prostý text.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl HTML text úspěšně přidán do libovolného procesu.

Popis

Text bude zapsán pod technickým uživatelem enTeam. Využívá se např. pro vložení textu v eskalačních skriptech.

Ukázky volání

  • V následujícím příkladu je uvedeno, jak vypsat červený text.
    AddHtmlTextLikeUserTeamBridge("enTeam_000054a", "<font color=red>Došlo k překročení termínu</font>", "Došlo k překročení termínu")