WorkflowManager-Text

Text procesu aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro práci s textem aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

AddHtmlText Procedura přidává do procesu HTML text
AddHtmlTextLikeUserTeamBridge Přidá HTML text do libovolného procesu
AddLinkToProcess Přidává do procesu HTML odkaz pro otevření procesu
AddTextToProcessExt Přidá text do libovolného procesu
AddTextToProcessLikeUserTeamBridge Přidá text do libovolného procesu
CreateProcessLink Do jednoho procesu dodá link na proces jiný
GetProcessText Získání textu z procesu
GetProcessTextCount Získání počtu textů v procesu
GetProcessTextKey Vrací ID textu dle indexu
GetTextFromCase Načtení textu z procesu
TextFontColorFromDocCont Vrátí z libovolného procesu barvu textu v HTML formátu zapsaném v protokolu
TextFromDocContToFile Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
TextFromDocContToFileExt Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor

Příklady

ProcessText Získá veškeré texty z procesu