AddTextToProcessExt

Přidá text do libovolného procesu
declare function AddTextToProcessExt dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
AddTextToProcessExt(CaseID, "text", actualdocument)
AddTextToProcessExt(WkfKey, Text, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu. Místo ID procesu se dá použít slovo actualdocument . Pak se text přidá to aktuálně otevřeného procesu.

Text

Typ: string

Text, který se přidá do procesu.

Typ: string

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text úspěšně přidán do vybraného procesu.

Popis

Standardně je text do procesu zapsán tak, že proces není označen jako změnený. Pokud chcete, aby byli účastníci procesu informováni o změně v procesu, nastavte před použitím této funkce globální proměnnou pomocí WriteSglobal na hodnotu "#activity" .

Pokud se předem nastaví globální proměnná pomocí WriteSglobal na hodnotu "#activity" pak se text zapíše s příznakem "isinwkfactivity" na false

Ukázky volání

  • AddTextToProcessExt(CaseID, "text", actualdocument)