AddTextToProcessLikeUserTeamBridge

Přidá text do libovolného procesu
declare function AddTextToProcessLikeUserTeamBridge dll "ActualDocument"(string, string): boolean
AddTextToProcessLikeUserTeamBridge("enTeam_000054a", "Došlo k překročení termínu")
AddTextToProcessLikeUserTeamBridge(WkfKey, Text)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

Text

Typ: string

Text, který se přidá do procesu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text úspěšně přidán do vybraného procesu.

Popis

Text bude zapsán pod technickým uživatelem enTeam. Využívá se např. pro vložení textu v eskalačních skriptech.

Ukázky volání

  • AddTextToProcessLikeUserTeamBridge("enTeam_000054a", "Došlo k překročení termínu")