AddUserToProcess

Přidá uživatele do procesu
declare function AddUserToProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean, pointer): boolean
AddUserToProcess("ESF_00000101", "C6DE5722-FA43-458B-8FDF-8678C5D7585F", "", true, actualdocument)
AddUserToProcess(ProcesID, Guid, Param, Activate, AD)

Parametry

ProcesID

Typ: string

ID procesu, do kterého se uživatel přidá. Pokud se zadá actualdocument , jde o aktuální proces.

Guid

Typ: string

GUID uživatele.

Param

Typ: string

Zatím nevyužitý.

Activate

Typ: boolean

Udává, zda má být přidaný účastník aktivní či nikoli.

Typ: pointer

Ukazatel na actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byl uživatel úspěšně vložen.

Popis

Vloží nového uživatele do libovolného procesu. Prvním parametrem lze určit proces, do kterého se uživatel přidá.

Je-li uživatel v procesu již jako zástupce, pak je automaticky převeden na účastníka.

Ukázky volání

  • AddUserToProcess("ESF_00000101", "C6DE5722-FA43-458B-8FDF-8678C5D7585F", "", true, actualdocument)